Kaebus nr 648
Pressinõukogu otsus 26.05.2016 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helga Kaur Bhomrahi kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 13. jaanuaril 2016 ilmunud artikli „Kremli-meelne ja häälekas „lastekaitse“ rühib Eesti poliitikasse“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artiklis on öeldud, et MTÜ Eesti Vanemad üks loojatest oli Helga Kaur Bhomrah, kes on vene rahvusest ja on nii eesti kui ka vene keeles jaganud Ukraina-vastaseid propagandaideid ja videomaterjali. Samuti artiklis öeldud, et praeguseks on Bhomrah MTÜ juhirollist taandunud.

Helga Kaur Bhomrah kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on esitatud moonutatud infot, kuid küsimustega või faktide kinnitamiseks tema poole ei pöördutud. Kaebaja märgib, et kirjutas toimetusele, et artiklis tehtaks parandusi, kuna see sisaldab valeinfot (et ta on MTÜ asutajaliige), kuid toimetus ei vastanud ja artiklit ei muudetud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on rõhutatud, et ta on rahvuselt venelane.

Eesti Päevaleht vastas, et artiklis väidetakse, et kaebaja on üks loojatest, mis tingimata ei võrdu asutajaks olemisega. Lehe kinnitusel oli kaebaja asutamisperioodil MTÜ üks kõneisikuid. Artikkel räägib sellest, kuidas MTÜ tegevus on seotud Venemaa propagandaorganisatsioonidega ja sealjuures omab uudisväärtust tõsiasi, et MTÜ üks kõneisik on vene rahvusest. Leht leiab, et kaebaja ei ole artiklis osapooleks, kellelt oleks tulnud kommentaari küsida.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi eksisid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.3. vastu, mis ütleb, et ei sobi rõhutada rahvust, kui sellel pole uudisväärtust. Pressinõukogu hinnangul ei oma antud artikli kontekstis tähtust ega uudisväärtust fakt, mis rahvusest kaebaja on.

Kuna kaebaja oli aktiivselt tegev MTÜ algusaastetel ja esines ka MTÜ kõneisikuna, siis ei saa pidada valeks tema nimetamist MTÜ üheks loojatest.

Pressinõukogu