Kaebus nr 649
Pressinõukogu otsus 26.05.2016 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna TV juhatuse liikme Toomas Lepa kaebust Delfis 9. aprillil 2016 ilmunud artikli „Tuntud teleajakirjanik Andres Raid jäi jääknähtudega vahele ja raputas teda filminud kaamerameest“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sama päeva lõuna ajal toimunud politseireidist, mille käigus tabati tuntud teleajakirjanik Andres Raid jääknähtudega. Artiklis on kirjas, et Andres Raidi joove ei osutunud suureks ja natuke peale ootamist võis mees oma teekonda jätkata. Delfi andmetel sai raid trahvi. Loo juures on ka video.

Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab Tallinna TV kaastöötaja kohta valeinfot, sest tõele ei vasta „jääknähtudega“ ja et „Raid sai aga siiski trahvi“. Toomas Lepp märkis, et mõistet jääknähud ei esine üheski seadusandlikus aktis ja trahvi tegemine ei vasta tõele seetõttu, et politsei menetles kaebuse esitamise ajal asja edasi. Toomas Lepp lisas, et samuti ei vasta tõele väide nagu oleks Raid operaatorit raputanud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et Andres Raidil sündmuskohal mõõdetud joove (vahemik 0,2-0,49 promilli) on avalikkuse jaoks kõige mõistetavam „jääknähtude“ terminiga. Delfi vastas, et Andres Raid ei olnud vastamise hetkel otsust kätte saanud, kuid 20. aprilli seisuga oli väärtegu veel menetluses. Delfi lisas, et väga suure tõenäosusega järgneb Andres Raidile ikkagi karistus, milleks tema juhtumi puhul saab olla rahatrahv. Delfi märkis, et telereporteri raputamist kinnitas Kanal2 reporter Imre Kaas ja seda on ka videost näha.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi lugu koos videoga avaldati kiiresti peale politseireidi ja ilmselt ei olnud reidi ajal võimalik Andres Raidilt kommentaari võtta, siis Pressinõukogu hinnangul võinuks Andres Raidi kommentaari lisada ka hiljem.

Pressinõukogu hinnangul oli konkreetse loo puhul õigus Andres Raidi filmida, sest tegemist on avaliku elu tegelasega, sündmus leidis aset avalikus kohas (politseireid) ja tegemist oli videoga, mis oli konkreetselt Andres Raidiga seotud.

Pressinõukogu