Kaebus nr 651
Pressinõukogu otsus 26.05.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mariita Mattiiseni ja Rita Rätseppa kaebust Õhtulehes 16. aprillil 2016 ilmunud artikli „Alo kinnitas mulle mitu korda, et sureb noorelt“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis räägib luuletaja Jüri Leesment oma sõprusest Alo Mattiiseniga ning muuhulgas ka helilooja depressioonist ja enesetapukatsest. Ajalehe esikülg kannab pealkirja „Inimpelgus, viin, enesetapukatse: ühel ilusal päeval kallas Alo kõik tabletid klaasi kokku, valas viina triiki peale ja kummutas kurgust alla.“.

Mariita Mattiisen ja Rita Rätsepp kaebasid Pressinõukogule, et artiklis on Alo Mattiisenist räägitud halvustaval ja solvaval toonil ning avaldatud enesetapukatse kohta infot, kuigi see ei ole avalikkuse jaoks vajaolev info. Kaebajad leiavad, et selle info avaldamisega ja ajakirjaniku poolt võimendamisega põhjustati väga suurt hingevalu lahkunud lähedastele. Kaebajate hinnangul on eriti ebameeldiv, et see info ilmus helilooja 55. sünniaastapäeva tähistamise tähe all, kus peaks meenutama just head ja olulist. Kaebajate hinnangul on allika usaldusväärsus kaheldav, sest tegemist on alkoholilembese inimesega, kes võib mõeldamatult öelda välja asju, mis ei ole mõeldud avalikkusele. Kaebajad leiavad, et ajakirjanik oleks pidanud kaaluma, milline osa saadud infost avaldada.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et vaidlusalust teemat ei puudutatud esimest korda ja Alo Mattiiseni enesetapukatsest on varem kirjutatud. Leht lisas, et toimetusel ei ole põhjust arvata, et Jüri Leesment ei oleks mõistnud intervjuus antud info tähendust ja mõju või oleks püüdnud mingeid asjaolusid tarbetult võimendada. Leht kinnitas, et Jüri Leesment täpsustas artikli põhipunktid ja –väited täiendavalt autoriga üle ning kontrollis ajakirjaniku palvel veel daatumeid ja muid detaile. Õhtuleht märkis, et Alo Mattiiseni näol on tegemist kogu Eesti rahvale olulise inimesega ja seetõttu on avalikkusel põhjendatult kõrgendatud huvi tema elu ja loomingu vastu. Leht leiab, et artiklis toodud info oli oluline, mõistmaks helilooja isikliku elu ja ka loometöö kriisi.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tuntud muusiku eraelu allakäik on teema, mida on ajakirjandusel õigus käsitleda. Pressinõukogu mõistab Alo Mattiiseni lähedaste valu ja häiritust tundliku teema ülestõstmisel helilooja sünniaastapäeval, kuid ajakirjanduseetika koodeksi järgi rikkumist ei ole.

Pressinõukogu