Kaebus nr 652
Pressinõukogu otsus 16.06.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna TV juhatuse liikme Toomas Lepa kaebust Postimehe veebis 26. aprillil 2016 ilmunud artikli „Sotsid: Erki Nool peab revideerima Tallinna TV tegevust“ peale ja otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel tugineb Tallinna sotsiaaldemokraatide (SDE) pressiteatele ja räägib sellest, et sotsiaaldemokraatidest Tallinna linnavolinikud soovivad, et Keskerakonna häältega revisjonikomisjoni esimeheks valitud Erki Nool revideeriks Tallinna TV rahaasju.

Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp kaebas Pressinõukogule, et Postimees avaldas SDE pressiteate muutmata kujul, kuid Tallinna TV vastulauset ei avaldanud. Toomas Lepp leiab, et SDE pressiteates sisalduvad väited on valed ja teda laimavad.

Postimees vastas, et avaldas veebis 26. aprillil kell 10.26 SDE pressiteate põhjal tehtud uudise. Ajakirjanik ei saanud Toomas Lepa saadetud vastulauset kätte ja kui kaebaja saatis vastulause kell 19.57 uuesti, siis ajakirjanik vabandas ja avaldas selle muutmata kujul kell 20.45. Postimees lisas, et Toomas Lepa soovil paigutati tema vastulause veebis esilehele sama
kõrgele kohale, kus oli olnud algne uudis.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees online ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogul pole alust kahelda Postimehe väites, et algset e-kirja ei saadud kätte, sest saades vastulause teist korda, see kohe ka avaldati.

Pressinõukogu