Kaebus nr 654
Pressinõukogu otsus 16.06.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sven Kabaneni kaebust Kanal 2 saates Radar 19. aprillil 2016 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib ravitsejast Ain Rammust, kes väidetavalt keelitab oma patsiente meditsiinilisest abist loobuma. Saatelõigus märgitakse ära, et ravitseja äripartner on Sven Kabanen, kes andis patsientidele erinevaid pulbreid.

Sven Kabanen kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus on teda ja ta ettevõtet mustatud, kuid sõna ei antud. Kaebaja ei ole rahul, et saatelõigus öeldi, et ta müüb kahtlaseid pulbreid ja peale seda näidati pilte, kus olid MMS, sooda, Dr Ohhira probiootikumid ja kollageeni jook. Kaebaja väitis, et MMSi ja soodat ei ole ta müünud, nn kahtlased pulbrid on tegelikkuses müügil ka mahepoodides ning Dr Ohhira probiootikumid ja kollageeni jook on loodustooted, mille esindaja ta Eestis on. Kaebaja märkis, et ta ei ole Ain Rammu äripartner.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et kaebaja seotus Ain Rammuga seisneb selles, et Ain Rammu soovitab oma klientidele Sven Kabaneni poolt maale toodavaid toidulisandeid ja muid aineid, mida Ain Rammu tarnib oma klientidele koos kaebajaga. Kanal 2 lisas, et ei ole kaebajat mustanud ja on esitanud ainult tõeseid faktiväiteid. Saatelõigus ei nimetatud aineid kahjulikeks ega ebaseaduslikeks, kaebaja kohta ei esitatud süüdistusi ja seega puudus alus temalt kommentaari küsida. Kanal 2 ütles, et saatelõigus ei väidetud, et Sven Kabanen müüb MMSi või soodat. Kuna Ain Rammu viis patsientidele ained kohale koos kaebajaga ja maksta tuli ainete eest Sven Kabanenile, siis on nende tegevus käsitletav partnerlusena.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole saates Radar eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul annab koos tegutsemine aluse nimetada Sven Kabaneni Ain Rammu äripartneriks. Lisaks ei öelda saatelõigus, et Sven Kabanen müüb MMSi ja soodat, vaid et kõik ained viidi haigete juurde koos. Samuti on saatelõigust näha, et kaebaja on intervjuude juures ja seega oli kursis, mis räägiti.

Pressinõukogu