Kaebus nr 656
Pressinõukogu otsus 16.06.2016 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kairi Mölderi kaebust Delfis 5. mail 2016 ilmunud artikli „Isehakanud hambaarsti visiidil käinud naine: ma olen kaks korda sünnitanud, aga sellist valu nagu seal, ei soovi vaenlaselegi“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Praeguseks kustutatud artikkel räägib Kairi Mölderi poolt kodus pakutavast hambavalgendusteenusest ja sisaldab süüdistusi naise aadressil. Loos on ka Kairi Mölderi kommentaar.

Kairi Mölder kaebas Pressinõukogule, et tema nimi avaldati luba küsimata ja lugu sisaldas teda ja ta tööd halvustavaid valeväiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei kontrollinud allika tausta ja motiive. Kaebaja lisas, et loo allikas on samal alal töötav isik. Kaebaja märkis, et artiklis tema poolt väidetavalt tekitatud kahjustused ei leidnud tõendamist ja samuti ei tõendatud tema suhtlust allikaga.

Delfi vastas Pressinõukogule, et eemaldas artikli, kuna see hakkas segama ajakirjaniku tööd. Samas leiab Delfi, et artikkel ei sisaldanud ajakirjanduseetika koodeksiga vastuolus olevat materjali. Delfi lisas, et artikli eesmärk oli teavitada inimesi võimalikest ohtudest, mis kaasnevad hammaste fotovalgendusega kui seda teeb ebapädev isik kodustes tingimustes. Delfi selgitas, et pärast artikli ilmumist muudeti kaebaja nimi anonüümseks ja kasutati varjunime ja seega ei tekitatud kaebajale põhjendamata kannatusi. Delfi märkis, et ei ole alust kahelda allika usaldusväärsuses, sest allikas ei osuta hambavalgenduse teenust.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus pidanud kontrollima teistelt osapooltelt (näiteks terviseamet) konkreetseid asjaolusid.

Tuginedes veebis vigade parandamise hea tava leppe punktile 2a, teeb Pressinõukogu järelduse, et loo kustutamise põhjus pidi olema oluline viga. Vastasel juhul jääb Pressinõukogule sügavalt arusaamatuks, miks tõsiseid probleeme kirjeldav materjal ilma veenva põhjenduseta kustutati (Delfi väitis, et vastuolu ajakirjanduseetika koodeksiga ei olnud, teisalt kustutas artikli).

Pressinõukogu toob positiivse asjaoluna välja, et Delfi andis kaebajale artiklis sõna, kuigi kaebaja seda võimalust sisuliselt ei kasutanud.

Pressinõukogu