Kaebus nr 659
Pressinõukogu otsus 15.09.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Glorious Trade OÜ kaebust Äripäevas 26. aprillil 2016 ilmunud artikli „Ehitaja sai hankevõidu asemel tünga“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et hange.ee keskkonna kasutamine valmistas ehitusettevõtte Hansaelamu omanikule pettumuse, sest lepingut ei sõlmitud ja raha teenuse eest tuli vaatamata hanke luhtumisele tasuda. Hange.ee keskkonda haldav Glorious Trade OÜ väidab oma vastustes, et ei ole töö tellija ja teostaja vahelises õigussuhtes osaline.

Glorious Trade OÜ kaebas Pressinõukogule, et artiklis ja ajalehe veebikülje avalehel kuvatud tsitaadis on esitatud ebaõigeid väiteid ja käsitletud teemat moonutatult (võla tagasinõudmise, vastutuse ja poolte suhtlemise puhul). Kaebaja märgib, et neile on omistatud ütlusi, mida nad ei ole andnud. Kaebaja lisab, et hange.ee ei ole vahenduskeskkond, nagu artiklis seisab. Kaebaja hinnangul levitab Markiis Ehitus OÜ juhatuse liige Maario Urgas Glorious Trade OÜ kohta artiklis valeinfot. Kaebaja arvates ei saa pidada usaldusväärseks allikaks isikut, kes on hange.ee keskkonnale võlgu. Kaebaja leiab, et artiklite pealkirjad on eksitavad ja halvustavad. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust kommenteerida Maario Urgase väiteid.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et toimetuse ja hange.ee klientide hinnangul on tegemist vahenduskeskkonnaga, mis vahendab hanke pakkumise teenust. Leht lisas, et hange.ee esindaja esitas selle kohta artiklis ka oma selgituse. Äripäeva arvates ei ole pealkirjades lugejaid eksitatud. Leht märkis, et hange.ee esindaja rõhutab kaebuses, et ei vastuta hanke tulemuste eest. Toimetus kinnitas, et kaebajalt küsiti Maario Urgase esitatud väidete kohta kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Glorious Trade OÜ saanud võimaluse kõikidele süüdistustele vastata ja oma seisukohti selgitada. Pressinõukogu hinnangul peavad kliendid hange.ee keskkonda vahendajaks ja neil on õigus oma arvamus välja öelda.

Pressinõukogu