Kaebus nr 661
Pressinõukogu otsus 15.09.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Tamme kaebust TV3 saates „Kuuuurija“ 31. mail 2016 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et TV3 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib Toomast Tammest, kes oma aastaid tagasi vähki põdenud ja tänaseks raske haiguse seljatanud lapse tervisele viidates inimestelt raha küsib, kuigi valla sotsiaalnõuniku kinnitusel saab laps taastusravi riigi kulul.

Toomas Tamm kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik tuli teda intervjueerima ette teatamata. Kaebaja märgib, et saates räägitakse, et ta kogub raha poja vähiravi jaoks, kuigi tegelikkuses kogub ta raha poja taastusravi jaoks. Kaebaja leiab, et ajakirjanik levitab tema kohta teadlikult laimu ja saboteerib sellega tema poja taastusravi.

TV3 vastas Pressinõukogule, et Toomas Tamm andis intervjuu vabatahtlikult, tal ei olnud intervjuu tegemise ajal vastuväiteid intervjuu andmisele ega filmimisele ja ta pani vabatahtlikult jope külge ka raadiomikrofoni. Saatejuht tutvustas ennast ka kaebajale. TV3 lisas, et saates ei ole väidetud, et Toomas Tamm on küsinud inimestelt raha poja vähiravi jaoks, vaid öeldi, et inimesed ei saa aru, milleks Toomas Tamm raha küsib. TV3 leiab, et info avaldamine oli põhjendatud, sest kaebaja õõnestab põhjendamatute abipalvetega eestlaste usaldust heategevuse ja vähihaigete laste vanemate suhtes.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei ole 31. mai saatega „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on intervjuust näha, et Toomas Tamm nõustus intervjuud andma ja sai võimaluse kõiki süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu