Kaebus nr 662
Pressinõukogu otsus 15.09.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Urve Palo kaebust Postimehes 18. mail 2016 ilmunud artikli „Parvlaevade hiigeltehingul vaid kaks vastutajat“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et majandusminister Urve Palo ja Tallinna Sadama nõukogu ei jälginud, mis tingimustel sadama juhtkond Eestile uued parvlaevad ostab. Postimees leiab artiklis ka seda, et Poola laevatehasega sõlmitud leping on käpardlik.

Urve Palo kaebas Pressinõukogule, et artiklis on eksitud faktide taasesitamisel ja nende puhul on jäetud kontrollimata faktide tõesus. Urve Palo märkis, et Tallinna Sadamale andis parvlaevade hankimise ülesande 2013. aastal Juhan Parts, mitte tema, nagu väidab artikkel. Urve Palo lisas, et andis ministrina majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ülesande kuulutada välja riigihange vedaja leidmiseks. Urve Palo leiab, et artiklis on ebaõigelt kokku kirjutatud hankimise ülesanne ja tehingute mahu summa ja artikli autorid soovisid siduda hanke ülesande 120 miljoni eurose kuluga. Kaebaja lisas, et tehingute mahu või eeldatava summa osas ei olnud temapoolset suunist. Urve Palo ei ole rahul ka väitega, nagu ei oleks tema ega teda esindanud Tallinna Sadama nõukogu pidanud oluliseks jälgida, mis tingimustel sadama juhtkond Eestile laevad ostab. Urve Palo märkis, et see, kas üks ettevõte soetab parvlaevad parimatel võimalikel tingimustel, on äriettevõtte juhatuse pädevus ja juhatuse tööd kontrollib nõukogu. Kaebaja lisas, et lepingu sõlmimise ajal ei olnud üldkogul teavet nõukogu ebapädeva töö osas ja sellest tulenevalt ei olnud alust nõukogu tagasi kutsuda.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tegelikult on Urve Palo ministrina artiklis viidatud korralduse Tallinna Sadamale andnud ja seda kinnitab Riigikogus loodud uurimiskomisjoni lõppraport. Leht lisas, et ei ole oma artiklis kasutanud 120 miljoni euro puhul väljendit „üüratu“, vaid kasutas väljendit „uskumatud“. Postimees märkis, et Urvo Palu andis konkreetsetele küsimustele ebaselgeid vastuseid, ka ei pöördunud kaebaja artikli ilmumise järel toimetusse vastulause avaldamise sooviga.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Urve Palo saanud artiklis sõna.

Pressinõukogu