Kaebus nr 670
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mart Pirita kaebust Õhtulehes 16. aprillil 2016 ilmunud artikli „Ministri meili lukustaja sai õiguse“ ja 18. aprillil ilmunud artikli „Kohus mõistis siseministri meilikasti lukustanud IT-spetsialisti õigeks“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad sellest, et Tallinna ringkonnakohus mõistis õigeks Mart Pirita, kelle Harju maakohus oli varem siseministri ja politseijuhi meilikontode lukustamises süüdi mõistnud.

Mart Pirita kaebas Pressinõukogule, et artiklites käsitletakse teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Kaebaja ei ole ka rahul, et tema arvamust ei küsitud, kuigi artiklid sisaldavad oletusi, tõendamata infot ja ebaõigeid väiteid.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik küsis Mart Pirita advokaadilt kommentaari ja see leidis kajastamist. Õhtuleht tugines termineid kasutades prokuratuuri süüdistusele, mis räägib meilikontode lukustamisest ja ka ringkonnakohtu otsus kasutab terminit „kontode lukustamine“. Õhtuleht lisas, et ei ole käsitlenud kaebajat kriminaalasjas süüdimõistetuna.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus Õhtuleht punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu on seisukohal, et kuna kohus ei leidnud tõendeid, siis ei saa kaebajat nimetada meilikasti lukustajaks.

Pressinõukogu