Kaebus nr 671
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mart Pirita kaebust Delfis 15. aprillil 2016 ilmunud artikli „Ringkonnakohus mõistis õigeks maakohtus Hanno Pevkuri ja Elmar Vaheri küberründamises süüdi mõistetud Mart Pirita“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna ringkonnakohus mõistis õigeks Mart Pirita, kelle Harju maakohus oli varem siseministri ja politseijuhi meilikontode lukustamises süüdi mõistnud.

Mart Pirita kaebas Pressinõukogule, et artiklis käsitletakse teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud, kuigi artikkel sisaldab oletusi, tõendamata infot ja ebaõigeid väiteid.

Delfi vastas Pressinõukogule, et Mart Pirita advokaat sai artiklis sõna. Delfi lisas, et artiklis ei käsitletud kaebajat kriminaalasjas süüdimõistetuna, vaid räägitakse kohtuasjast, kus Mart Pirita süü ei leidnud tõendamist. Delfi hinnangul ei ole artikli pealkiri ega esilehel olnud pealkiri eksitavad.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei saa kaebajat nimetada küberründajaks, sest kohus leidis, et Mart Pirita ei ole süüdi.

Pressinõukogu