Kaebus nr 672
Pressinõukogu otsus 15.09.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aivar Porsi kaebust Saarte Hääles 8. juunil 2016 ilmunud artikli „Alkoholikeeld ei takistanud õepeksjat vägivallatsemast“ ja 9. juunil ilmunud artikli „Paragrahv ei muuda midagi: Murika perevägivald jätkub“ peale ja otsustas, et Saarte Hääl ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Saaremaal ühes külas oma õdede kallal vägivallatsenud Aivar Porsist, kes on saanud oma tegude eest ka karistada. Ühe artikli juures on foto elumajast kõrvalhoonetega.

Aivar Pors kaebas Pressinõukogule, et ei ole nõus, et tema talu nimetatakse „hirmu kantsiks“ ja öeldakse ta elab pisikeses kõrvalhoones. Kaebaja märgib, et pisikeses kõrvalhoones ei ela kedagi. Kaebaja küsib, kas lehel oli õigus hooneid pildistada.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et pilt on jäädvustatud avalikult kasutatavalt teelt, fotograaf ei sisenenud eravaldusesse ega rikkunud kellegi privaatsust või inimõigusi. Leht märgib, et pildilt ja artiklist ei ole võimalik tuvastada kinnistu aadressi, autonumbrit või seda, kes seal elavad. Leht lisas, et Aivar Porsi kohta avaldati avalikult kättesaadavat infot ning ohvrite ja sama küla elanike seisukohad.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole talu laiema avalikkuse jaoks pildilt tuvastatav. Selle talu tunnevad ära vaid kohaliku elanikud, kes aga on niigi olukorraga kursis. Samas soovitab Pressinõukogu toimetustel kaaluda selliste fotode avaldamist, sest majas elavad ka kannatanud.

Pressinõukogu hinnangul võib ajakirjandus nimetada talu „hirmu kantsiks“, sest seal leidsid aset vägivallatsemised.

Pressinõukogu