Kaebus nr 676
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Horoskoop juhatuse liikme Argo Loopmani kaebust Sirbis 6. mail 2016 ilmunud artikli „Sünniaja mõju elukäigule“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on bioloogiadoktor Tuul Sepa artikliga, mis arutleb sünniaja mõju üle inimese elukäigule, räägib astroloogiast ja horoskoopidest.

MTÜ Horoskoop juhatuse liige Argo Loopman kaebas Pressinõukogule, et artiklis olev väide, et horoskoopide puhul on tegemist valetamise abil raha teenimisega ei ole kooskõlas ajakirjanduseetikaga, sest Euroopa Liidus on horoskoopide koostamine seaduslik ja tunnustatud tegevusala. Kaebaja soovis, et Sirp avaldaks tema vastulause, kuid leht keeldus.

Sirp vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole nimetatud kaebajat, ühtegi konkreetset astroloogi või astroloogiaga tegelevat ühingut, neid süüdistatud või nende kohta valeväiteid esitatud. Sirp märkis, et kaebaja ei esita fakte, mis tõendaks, et ajalehtedes ilmuvate horoskoopide puhul ei ole tegu valetamise pealt rahateenimisega. Leht lisas, et kaebaja vastulause ei lükanud ümber artiklis toodud fakte ega tõestanud astroloogia põhinemist teaduslikel alustel.

Pressinõukogu otsustas, et Sirp ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis konkreetselt kaebajat ega tema ettevõtet nimetatud ja seega ka tema kohta süüdistusi esitatud.

Pressinõukogu hinnangul on toimetustel õigus valida, milliseid arvamusi avaldada ja mida mitte. Teisele osapoolele sõna andmise kohustus tekib siis, kui algses käsitluses on tegu süüdistustega konkreetse isiku või asutuse kohta.

Pressinõukogu