Kaebus nr 679
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lux Expressi kaebust Meie Maas 24. augustil 2016 ilmunud artikli „Internetita naine jäeti bussist maha“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Saaremaal jäi Lux Expressi bussist maha naine, kel interneti puudumise tõttu polnud piletit. Juhtunut kommenteeris artiklis Lux Expressi esindaja.

Lux Express kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri jätab lugejatele mulje, nagu diskrimineeriks ettevõte reisijaid internetiühenduse olemasolu alusel, mis ei vasta aga tõele. Kaebaja lisas, et antud juhtumi puhul oli reisija otsustanud pileti ostmisest loobuda ja seepärast ei olnud talle bussis kohta.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et artikkel kajastas adekvaatselt ühe maapiirkonna bussireisijaga juhtunut ja loos sai sõna ka Lux Expressi esindaja. Leht leiab, et pealkiri ei kahjusta Lux Expressi mainet, sest firma nime selles ei mainita.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu leiab, et pealkiri jätab mulje nagu oleks bussifirma naise maha jätnud, kuigi naine jäi bussist maha seepärast, et tal puudus pilet ja kõik kohad olid välja müüdud.

Pressinõukogu leiab, et teema on aktuaalne ja sellest võiks rohkem kirjutada.

Pressinõukogu