Kaebus nr 68
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Gunnar Loho kaebust SL Õhtulehes 4. augustil 2004 ilmunud artikli “Muusikaärimees Gunnar Loho: Läbi minu voodi tahavad paljud staariks saada” peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Gunnar Loho kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ning solvav ja  artiklis on ajakirjanik talle sõnad suhu pannud. Kaebaja leiab, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4 ja 4.9. Kaebaja esitas Pressinõukogule ajakirjanikuga toimunud kirjavahetuse.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et lisaks kirjavahetusele vestles ajakirjanik kaebajaga ka suuliselt.

Pressinõukogu otsustas, et  ajaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade eest ja kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti ei ole leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9, mis lubab avaldada inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu leiab, et artiklis esitatud info põhines kaebaja ütlustel. Lisaks teadis kaebaja, et suhtleb ajakirjanikuga ning intervjuu põhjal valmib artikkel.

Pressinõukogu