Kaebus nr 684
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust 5. septembril 2016 Kanal 2 eetris olnud saate „Kodutunne“ peale ja otsustas, et saates ei rikutud head ajakirjandustava.

Kodutunde saade räägib perekonnast, kelle kodu kaks noormeest enam kui kolm aastat tagasi püüdsid väidetavalt korda teha, maja seest tühjaks lammutasid ja siis ära kadusid. Väidetavalt esinesid mehed tookord Kodutunde nimel. Kodutunde abiga sai pere elamine nüüd suures osas korda.

Kaebaja leidis, et saates tema kohta räägitu on vale ja Kodutundel puuduvad tõendid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema arvamust ei küsitud. Kaebaja väidab, et tema ei saanud lammutustöid teha, kuna viibis sel ajal haiglas. Kaebaja kinnitas, et ei ole esinenud Kodutunde produtsendina nagu saates väidetakse. Kaebaja lisas, et teda kutsuti kolm aastat tagasi appi ehitama, kuid tervislikel põhjustel ei saanud ta midagi teha.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et vaidlusalune saade kajastab Kodutunde meeskonna tegevust kodu remontimisel ja kuna see oli seotud 2013. aastal tekitatud kahju likvideerimisega, kasutati olukorra selgitamiseks videolõike 2013. aasta „Reporterist“. Tookord anti sõna ka kaebajale. Kuna saade ei olnud konfliktist, vaid kodu remontimisest, ei pidanud saatetegijad kaebajale uuesti sõna andmist vajalikuks.

Pressinõukogu otsustas, et 5. septembri saates „Kodutunne“ ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. 2013. aastal toimunut kajastati saates vaid selleks, et selgitada vaatajatele maja remontimise põhjust. Pressinõukogu andmetel ei ole kaebaja 2013. aasta „Reporteris“ räägitut vaidlustanud ja seepärast puudus põhjus kaebaja kommentaari uuesti küsida.

Pressinõukogu