Kaebus nr 685
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | TAUNIV.
Saarte Hääl rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lääne-Saare vallavalitsuse kaebust Saarte Hääles 21. septembril 2016 ilmunud artikli „Suurim vald osutus suurprojektis saamatuks“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kaheksa Saaremaa valla ühisest projektist, et saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust maalinnade arendamiseks.

Lääne-Saare vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebatäpset infot, sest Lääne-Saare vald ei olnud ainuke, kes arvas, et kümne päevaga ei suudeta projekti puuduseid likvideerida. Kaebaja märgib, et otsuse projekti mitte esitada tegi MTÜ Visit Saaremaa. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht avaldas artikli toimetuse hinnanguliste kommentaaridega.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artiklis olevad faktid on kontrollitud ja ajakirjanik vestles kõigi viidatud projekti osapooltega. Leht lisas, et MTÜ Visit Saaremaa lähtus oma otsuses projekti mitte esitada osapoolte suutmatusest puudusi likvideerida, mitte vastupidi. Leht märkis, et kaebaja ei soovinud vastulauset.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on loo pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest need jätavad lugejatele mulje, et vaid üks vald oli saamatu. Artikli enda sisust tuleb välja, et oma tööga ei saanud tegelikkuses hakkama mitu valda.

Pressinõukogu