Kaebus nr 687
Pressinõukogu otsus 15.12.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaja Linnu kaebust Sakalas 10. augustil 2016 ilmunud artikli „Kõpu volikogu juht kaebas vallavalitsuse kohtusse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Kõpu volikogu esimees Kaja Lind kaebas kohtusse Kõpu vallavalitsuse otsuse määrata tema juhitava mittetulundusühingu käsutuses olevale maale sihtotstarve, mis tõstab maamaksu.

Kaja Lind kaebas Pressinõukogule, et artiklis on temast loodud eksitav kuvand ja esitatud valeväited. Kaebaja märgib, et kohtusse esitas ta kaebuse eraisikuna, mitte volikogu juhina. Kaebaja lisas, et kohtusse kaebas ta vallavalitsuse korralduse, mitte vallavalitsuse. Kaebaja leiab, et artiklis on moonutatud ka tema kirjalikke vastuseid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik andis talle artikli üle vaatamiseks piiratud aja, millest ta aga teadlik ei olnud ja seepärast oli tal õigustatud ootus, et artikkel läheb lehte peale tema poolt läbi lugemist. Kaebaja tegi lehele ettepaneku avaldada parandus ja vabandus, kuid uuest intervjuust ta keeldus.

Sakala vastas Pressinõukogule, et vallavolikogu esimees jääb volikogu esimeheks isegi mõnedes eraelulistes olukordades. Artiklis on saanud kaebaja ka rõhutada, et pöördus kohtusse mitte volikogu esimehena, vaid mittetulundusühingu juhatuse liikmena. Leht tunnistas, et Kaja Linnu parandused jäid artiklisse tegemata seepärast, et ajakirjanik ei öelnud telefonivestluses, mis kellaks ta parandusi ootab. Leht lisas, et kõiki Kaja Linnu parandusi ei olnud võimalik artiklisse teha, sest ta tahtis muuta ka ajakirjaniku teksti või vallavanema öeldut. Kaja Linnu enda teksti tehtud parandus viidi lehe kinnitusel artikli veebiversiooni kohe sisse. Leht lisas, et tegi Kaja Linnule peale artikli ilmumist ettepaneku intervjuuks, kuid kaebaja keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul jääb Kaja Lind vallavolikogu esimeheks ka mittetulundusühingut esindades. Samuti ei ole valeväide see, et kaebaja läks kohtusse vallavalitsuse vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole seega artiklis ega loo pealkirjas neis kahes punktis valeväiteid esitatud.

Ainus ebatäpsus on see, et kaebajaga poliitilisest juhtimisest ei räägitud. Samas parandas leht vea veebiartiklis.

Pressinõukogu