Kaebus nr 692
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | TAUNIV.
Delfi ja Eesti Päevaleht rikkusid head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kari Kuulmani kaebust Delfis ja Eesti Päevalehes 2. augustil 2016 ilmunud artikli „Kahtlaseid võtteid kasutavad firmajuhid petavad õhku müües ka oma kliente“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kari Kuulmani firmadest SEOpro OÜ ja Otsinguabi OÜ, mis petavad lehe väitel oma kliente.

Kari Kuulman kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu ning moonutatud ja kontrollimata väiteid. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud sõna ega vastulause võimalust. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri, toon ja esitusviis on halvustavad ja ühekülgsed. Kaebaja ütles, et väljaanne temaga ühendust ei võtnud, kuigi artiklis on jäetud mulje, et temaga on räägitud. Kaebaja väitel on artikli autor Leen Lindam Edvin Laani isiklik sõber ning Edvin Laani on ilmselt kogu loo taga.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis olevad faktid on kontrollitud ja ajakirjanik suhtles kaebajaga meili teel. Leht lisas, et ajakirjanik ei käsitlenud teemat lähtuvalt kättemaksusoovist, vaid tegemist oli järjekordse teemaga, mille vastu oli avalikkusel õigustatud huvi.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ja Eesti Päevaleht rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei saanud Kari Kuulman vastata konkreetsele küsimusele, miks ta petab oma kliente.

Pressinõukogu