Kaebus nr 702
Pressinõukogu otsus 26.01.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Annika Urmi kaebust Elu24-s 29. novembril 2016 ilmunud uudise „Staarid rahast ilma jätnud süüdimatu raamatupidaja Annika Urm: äri on äri!“ peale ja otsustas, et Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava.

Uudis räägib mitme ettevõtja endise raamatupidaja ja nende endise sõbranna Annika Urmi tegudest. Uudises on tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerinud ka Annika Urm.

Annika Urm kaebas Pressinõukogule, et Elu24-s on avaldatud teda laimavat infot. Samuti sisaldab uudis kaebaja väitel valeinfot kriminaalasjade, kohtuotsuse ja temaga seotud erinevate firmade kohta.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et uudis põhineb Radari saatelõigul ning toimetusel puudus alus kahelda avaldatud info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses, Radari meeskond kontrollis kõiki väiteid ja veendus nende õigsuses. Intervjueeritavad esitasid saate tegijatele ka kirjalikke tõendeid. Annika Urm sai võimaluse esitada oma kommentaarid, toimetus esitas sellest kokkuvõtte ja märkis ära kõik episoodid, mida Annika Urm eitab ja milles kaebaja endal süüd ei näe. Ära on toodud ka kaebaja seisukoht Buduaar Meediaga seonduva kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul puudus Elu24 toimetusel, kelle uudis põhines Radari saatelõigul, alus kahelda Radari poolt informatsiooni ja allikate väidete õigsuse kontrollimata jätmises. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning Annika Urmi vastuväited leidsid Radari saatelõigule tuginevas artiklis kajastamist.

Pressinõukogu