Kaebus nr 707
Pressinõukogu otsus 30.03.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas seitsme isiku kaebust 28. novembril 2016 TV3 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et saates ei rikutud head ajakirjandustava.

Saade räägib Tartus Toomemäel toimunud kaklusest, mille tagajärjel sai üks mees surma.

Kaebajad leiavad Pressinõukogule esitatud avalduses, et neid kui tunnistajaid on käsitletud saates avaliku elu tegelastena ja avaldatud nende isikuandmeid. Samuti on kaebajate hinnangul esitatud nende kohta valeandmeid (ametite ja avaliku elu tegelaste staatuse kohta). Kaebajad leiavad, et saates esitatakse toimunu kohta ühepoolset ja moonutatud infot.

TV3 vastas Pressinõukogule, et erinevate seisukohtade tasakaalustamiseks suhtles saatejuht nii hukkunu sõbra, asja menetlenud prokuröri, teiste allikate ja uurimistoimiku kättesaadavate materjalidega. Samuti püüdis saatejuht erinevate kanalite kaudu saada ühendust kaebajatega, kuid kaebajad hoidusid teadlikult kontaktist. TV3 esitas Pressinõukogule materjalid, mis kinnitavad, et osa kaebajatest tegutseb DJ-dena ja seega on nende identifitseerimine telekanali arvates saates põhjendatud.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei rikkunud saates „Kuuuurija“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et kaebajatele püüti sõna anda, kuid nad keeldusid teadlikult. Pressinõukogu on seisukohal, et kuna kaebajad osalesid kakluses, mis lõppes surmaga, siis oli loo vastu avalik huvi ja nende identifitseerimine põhjendatud.

Pressinõukogu