Kaebus nr 709
Pressinõukogu otsus 30.03.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kadri Koppeli kaebust Eesti Ekspressis 17. ja 18. jaanuaril 2017 ilmunud artikli „Avalik saladus: Maikeni laulukool võib rikkuda hääle“ ja 25. jaanuaril ilmunud jätkuloo peale ning otsustas, et leht ei ole artiklitega rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad WAF laulukooli ühe eestvedaja Kadri Koppeli (Maiken) tehnikast, mis paljude noorte lauljate jaoks on lõppenud hääletraumadega. Artikkel tugineb erinevate hääleseadjate ütlustele.

Kadri Koppel kaebas Pressinõukogule, et artikli „Avalik saladus: Maikeni laulukool võib rikkuda hääle“ pealkiri sisaldab hinnangulist süüdistust, kuid tõendeid artiklis ei esitata. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab arvamusi ja hinnangulisi seisukohti, mida ei tõendata ning loos puudub viide vigastuste ja kannatanute hulga kohta. Samuti pole kaebaja väitel tõestatud, et artikli jaoks intervjueeritud laulupedagoogide poolt nimetatud lauljad on ka päriselt WAFis õppinud. Kaebaja peab eksitavaks pildiallkirja, mis ütleb, et ta ei soovi dialoogi oma kolleegidega. Kaebaja lisas, et soovis ajakirjanikuga korduvalt kohtuda, kuid ajakirjanik saatis küsimused kirjalikult. Kaebaja märgib, et artiklis avaldatud tema tsitaadid on kontekstist välja rebitud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli eesmärk ei olnud kajastada häälevigastuse saanud lauljate lugusid ja seepärast neid ei isikustatud. Leht lisas, et loo eesmärk oli kajastada tunnustatud vokaalpedagoogide kogemustel põhinevat seisukohta, et kaebaja poolt lauljate õpetamisel kasutatavat tehnikat kasutades on esinenud juhtumeid, kus vale tehnika tagajärgi kõrvaldatakse teiste lauluõpetajate poolt. Loos kajastati kaheksa kõrgelt hinnatud erialaspetsialisti arvamust ja seega ei ole tegemist tõendamata hinnangutega ja puudub alus kahelda nende usaldusvääruses. Leht selgitas, et kaebaja pöördus ajakirjaniku poole 1. novembril ja ajakirjanik vastas, et kõik osapooled saavad sõna. Lehe väitel ajakirjanik siis küsimusi ei esitanud, sest loo materjal ei olnud veel koos. Ajakirjanik pöördus küsimustega kaebaja poole 11. jaanuaril, kuid kaebaja kutsus ta vastamise asemel hoopis WAF kooli tundi. Kuna ajakirjanikule pakutud aeg ei sobinud, siis palus ta uuesti vastuseid ja pakkus välja teise aja kohtumiseks, kuid sellele kirjale kaebaja enam ei vastanud. Ekspress leiab, et Kadri Koppelile anti võimalus kommentaariks, selgitusteks ja seisukoha avaldamiseks. Leht lisas, et ajakirjanik selgitas kaebajale, et lugu ilmub ka siis, kui kaebaja küsimustele ei vasta.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tuginetakse loos tunnustatud laulupedagoogidele ja nende ütlustes ei ole põhjust kahelda. Lisaks sai kaebaja võimaluse oma seisukohtade ja kommentaaride avaldamiseks, kuid seda ta ei teinud.

Pressinõukogu