Kaebus nr 711
Pressinõukogu otsus 30.03.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Delavue Est OÜ juhatuse liikme Semen Rodionovi kaebust 20. jaanuaril 2017 Eesti Päevalehes ilmunud artikli „Radissoni hotellis tegutseb ilusalongi varjus laenuvabrik“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Radissoni hotellis tegutsevast Delavue ilusalongist, mis meelitab kliente tasuta protseduuriga, hirmutab neid nahaprobleemidega ja keelitab kuni 5000 euro suurust laenulepingut sõlmima, et nahk korda saada.

Delavue Est OÜ juhatuse liige Semen Rodionov kaebas Pressinõukogule, et artikkel ei kajasta ilusalongi tegevust objektiivselt, lugu ei põhine faktidel ja on eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et ilusalongi majandustegevust ja ärimudelit kritiseeriti, kuid sõna ei antud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis viidatakse ilusalongi kohta tehtud etteheidetele, kuid ei märgita, kes neid on teinud. Lisaks leiab kaebaja, et artikkel põhineb autori oletustel ja subjektiivsel arvamusel. Kaebaja märgib, et ilusalong ei asu Radissoni hotellis, vaid samas hoones ja omab eraldi sissepääsu. Samuti lisab kaebaja, et klientide meelitamise kohta artiklis tõendid puuduvad. Kaebaja selgitas, et ilusalongi teenused või protseduurid ei maksa mitu tuhat eurot ja protseduuride tellimine ei eelda laenu võtmist. Kaebaja leiab ka, et artikli pealkiri on eksitav.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik viis läbi ajakirjandusliku eksperimendi ja kajastas vahetult ilusalongis kogetut. Eksperimendi eesmärk oli kontrollida ilusalongi suhtes sotsiaalmeedias ja ajakirjanikule vahetult salongi kohta teatavaks saanud kaebuseid. Kuna info pärines vahetult ilusalongist, ei ole lehe väitel põhjendatud kaebaja väide, et Delavue salong ei saanud oma seisukohti avaldada. Leht kinnitas, et artikkel põhineb kogutud tõenditel. Leht lisas, et artiklis ei ole mainitud, et salongi ja Radisson Blu vahel on mingi äriline või muu seos. Eesti Päevaleht leiab, et artiklis on kajastatud objektiivsed asjaolud, mis on tõendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist ajakirjandusliku eksperimendiga, mida kajastati artiklis ajakirjaniku enda ja allikate kogemusi vahendades. Sellest tulenevalt ei sisalda artikkel ka eksitavat infot.

Pressinõukogu leiab, et ilusalong on artiklis sõna saanud klienditeenindajate ja kosmeetikute näol.

Pressinõukogu