Kaebus nr 712
Pressinõukogu otsus 30.03.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Taavi Lellepi kaebust Postimehe veebis 15. jaanuaril 2017 ilmunud artikli „Metsavahendaja kinnitusel saadakse andmed avalikest allikatest“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib metsa ostust ja müügist ning metsavahendusega tegelevatest firmadest. Muu hulgas on loos välja toodud Eesti Metsameistri juhatuse liikme Taavi Lellepi aastatetagused karistused.

Taavi Lellep kaebas Pressinõukogule, et karistusandmeid avaldades on rikutud tema õigusi. Kaebaja taotles lehelt karistusandmete eemaldamist, kuid leht seda ei teinud. Taavi Lellep märkis kaebuses, et teda on artiklis nimetatud tegude eest karistatud, kuid antud loos ei olnud põhjust neid avaldada, sest selleks puudus avalik huvi. Kaebaja lisas, et antud artikli puhul oli tegemist vastulausega ja tema karistusi puudutav lõik selles oli toimetuse halvustav ja eksitav kommentaar.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Taavi Lellepi taustafaktid olid ajakirjaniku hinnangul loo kontekstis olulised. Leht lisas, et Taavi Lellepi ettevõttel Eesti Metsameister OÜ on nimi, mille abil on jäetud metsaomanikele ekslik mulje nagu oleks tegu riiki esindava asutusega. Leht leiab, et kuna metsa vahendusfirmade tegevus ja töömeetodid on tekitanud ühiskonnas üleüldist pahameelt, pidas ajakirjanik vajalikuks ja põhjendatuks lühidalt valgustada ka kaebaja ja tema partneri tausta. Leht märkis, et tegemist ei olnud vastulausega, vaid osaga artiklite komplektist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikkel osa seeriast, mis käsitleb kahtlast metsaäri ja selles kontekstis on kaebaja karistusandmete avaldamine põhjendatud.

Pressinõukogu