Kaebus nr 713
Pressinõukogu otsus 30.03.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Müürileht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andres Talijärve kaebust Müürilehes 9. novembril 2016 ilmunud artikli „Vahearuanne korruptiivsest metsapoliitikast“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eesti metsanduspoliitikast ja sellega seoses poliitilistest huvidest. Artikkel vihjab ka Andres Talijärve võimalikule seotusele puidutööstuse ninameestega.

Andres Talijärv kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõigeid faktiväiteid. Samuti ei ole ta rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja leiab, et artikkel loob temast kuvandi kui ebaausast ametnikust, kes tegutseb metsa- ja puiduärimeeste hüvanguks. Kaebaja leiab, et ka artikli pealkiri on süüdistava alatooniga ja lugejaid eksitav. Andres Talijärv märgib, et artiklis ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks tema suhtes korruptsioonikahtlust. Andres Talijärv juhtis lehe tähelepanu eksimusele ja taotles vabandust. Müürileht avaldas uue loo, kuid esitatud vabandus on kaebaja hinnangul näilik – see on halvustava alatooniga ja hinnangulise kommentaariga.

Müürileht vastas Pressinõukogule, et artikli autor soovis Andres Talijärvega kohtuda juba 2016. aasta jaanuaris ilmunud artikli tarbeks, kuid kaebaja keeldus. Leht lisas, et kuna hiljem ilmunud artiklites ei sisaldunud väiteid, mis vastulauseid nõudnuks, siis ei pöördunud autor enam Andres Talijärve poole. Müürileht märkis, et avaldas viis aastat tagasi ilmunud väite, et Andres Talijärvel on võimalikud seosed metsatööstusega.

Pressinõukogu otsustas, et Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates on tegemist pigem arvamuslooga, kus autoril on õigus hinnanguid anda. Samuti pole kaebaja kohta esitatud personaalset kuriteosüüdistust.

Pressinõukogu