Kaebus nr 718
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas sotsiaalministeeriumi kaebust 13. veebruaril 2017 TV3 eetris olnud „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib Eesti-Läti ja Taani-Saksamaa piirikaubandusest ning arutleb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski plaanide üle see kaotada.

Sotsiaalministeerium kaebas Pressinõukogule, et saates avaldatakse Jevgeni Ossinovski kohta valeinfot. Ministeeriumi kinnitusel ei ole Jevgeni Ossinovski rääkinud piirikaubanduse kaotamisest, vaid Euroopa Liidu ühtsest alkoholistrateegiast ja oma tarbeks ostetud alkoholi tõendamiskohustusest. Samuti on avaldatud eksitavat infot nn suhkrumaksu kohta. Kaebaja peab vaatajaid eksitavaks ka asjaolu, et ministri poolt valitsuse pressikonverentsil antud vastused on kontekstist välja rebitud ja telekanal on nendega meelevaldselt ümber käinud. Kaebaja ei ole ka rahul, et ministrilt kommentaari ei võetud.

TV3 vastas Pressinõukogule, et minister Jevgeni Ossinovski on korduvalt avalikult rääkinud soovist kaotada aktiivne piirikaubandus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Samuti on minister TV3 väitel kinnitanud, et Eesti ja Läti vahel toimuv piirikaubandus „tuleb kontrolli alla saada“. TV3 lisas, et ei ole soovinud vaatajaid eksitada või ministri seisukohtade osas ebaõigeid ega moonutatud seisukohti avaldada. TV3 märkis, et ministri seisukohti on kajastatud kokkuvõtvalt. TV3 selgitas, et ei ole väitnud, et ministri eesmärgiks on ära keelata kaupade ja teenuste vaba liikumine Euroopa Liidus. TV3 lisas, et saates on kajastatud Jevgeni Ossinovski seisukohti. TV3 hinnangul on lisaks tegemist ka ajakirjaniku nägemusega Saksamaa ja Taani vahel toimuva piirikaubanduse käsitlemisel ning tegemist ei ole konflikti sisaldava looga.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjandusel õigus kasutada poeetilisi liialdusi (suured pulgakommid), et käsitletavat teemat hõlpsamini auditooriumini viia. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks väidet, et minister Jevgeni Ossinovski on rääkinud piirikaubanduse kaotamisest, sest riikide aktsiisimäärade ühtlustamise ja üle piiri vedada lubatud kaubakoguste piiramise kavatsus on tõlgendatav soovina piirikaubandust märkimisväärselt piirata või ka kaotada.

Pressinõukogu hinnangul kasutas “Kuuuurija” meelelahutuslikku lahendust teema käsitlemisel, mistõttu oli õigustatud ministri lühitsitaatide kasutamine tema seisukohtade väljendamiseks.

Pressinõukogu