Kaebus nr 719
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Äripäeva kaebust 16. jaanuaril 2017 ilmunud artikli „Võidujooks toimetuse ja reklaamiosakonna vahel: Äripäeva lisadesse võib loo saada nii tasuta kui raha eest“ peale ja otsustas, et Rahvusringhääling (ERR) ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Äripäeva lisadesse saab raha eest osta loo reklaamiosakonna vahendusel, samas on lisades ka ajakirjanduslikku sisu, mille koostavad ajakirjanikud tasuta.

Äripäev kaebas Pressinõukogule, et pildiallkiri sisaldab valeinfot, sest loos ei esitata ühtegi konkreetset näidet, kus Äripäev oleks pildiallkirjas öeldu järgi käitunud ja lugejaid eksitanud. Äripäev märkis, et praeguseks on ERR pildiallkirja kustutanud. Kaebaja hinnangul on artikli juhtlõik eksitav ja loo allikate usaldusväärus kaheldav. Äripäev lisas, et ERRi ajakirjanik varjas kommentaari küsides avaldavate süüdistuste tegelikku sisu ning jättis artiklist välja kõik Äripäeva peatoimetaja vastused, mis oleksid artiklit tasakaalustanud ja aidanud vältida avalikkuse eksitamist ja valeinfo levitamist. Äripäev peab eksitavaks ka artikli pealkirja. Äripäev taotles ERRilt vigade parandamist, kuid ERR leidis, et see pole põhjendatud.

Rahvusringhääling vastas Pressinõukogule, et pildiallkiri võtab kokku artikli mõtte, mille on sõnastanud loo peamine allikas. ERR lisas, et artikkel on üles ehitatud ühele näitele, kuid lugu ette valmistades vesteldi mitme allikaga. ERR lisas, et pildiallkirja muutus oli tehniline ja teadlikult seda ei muudetud. ERR vastas, et Äripäeva erilehtede toimetaja selgitab teemat artiklis põhjalikult ja seega on ERR järginud ajakirjanduseetika koodeksi nõuet kajastada kritiseeritava osapoole seisukohti. ERR märkis, et pealkirjas võeti kokku Äripäeva erilehtede toimetaja kirjeldus ja seega ei ole see eksitav.

Pressinõukogu otsustas, et Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võtavad loo pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri sisu kokku. Samuti on saanud Äripäev teemat põhjalikult kommenteerida.

Pressinõukogu