Kaebus nr 72
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Keskkonnaministeeriumi kaebust Eesti Päevalehes ajavahemikus 28.-31. juuli 2004 ilmunud Saaremaa kruiisisadamat puudutanud artiklite peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Keskkonnaministeerium on seisukohal, et leht on teema kajastamisel olnud erapooletu ning edastanud teadlikult moonutatud infot. Kaebaja ei ole rahul intervjuu jaoks antud vastuste lühendamisega ning teise osapoole kommentaaride lisamisega intervjuu juurde.

Eesti Päevaleht märkis, et leht ei ole kohustatud avaldama intervjuud kõikide küsimuste ja vastustega. Arvamusküljel avaldatud repliigi osas vastas Eesti Päevaleht, et lähtub arvamusvabadusest ning repliike ei saa kaaluda uudisartikli mõõdupuuga.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et igal toimetusel on õigus intervjuusid lühendada ning arvamust avaldada lähtudes sellest, et info tugineb kontrollitud faktidel ning lugejat ei koormataks ebaolulise materjaliga.

Pressinõukogu