Kaebus nr 723
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | TAUNIV.
Rus.Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sergei Teplovi kaebust venekeelse Postimehe veebis 6. veebruaril 2017 ilmunud artikli „Ma ei ole argpüks, kuid ma kardan“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Tegemist on Rus.Postimees veebis ilmunud arvamuslooga, milles autor arutleb Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori käitumise üle.

Sergei Teplov kaebas Pressinõukogule, et artikkel on teda halvustav ja sisaldab valeväiteid.
Kaebaja ei ole ka rahul, et ajakirjanik avalikustas selle, et ta ei saanud telesaates haigestumise tõttu osaleda.

Rus.Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis hindab autor koolidirektori käitumist faktidele toetudes ja seejuures ei ole keelatud arvamusloos kasutada retoorilisi võtteid. Väljaanne lisas, et arvamusloos on ajakirjanikul õigus anda hinnanguid. Samuti kinnitas väljaanne, et ükski artiklis avaldatud fakt ei ole moonutatud.

Pressinõukogu otsustas, et Rus.Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 5.1., mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ja kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle pakkuda kommentaari võimalust. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja kohta tehtud tõsiseid etteheiteid ja kuigi tegemist on arvamuslooga, oleks selle juures pidanud olema ka Sergei Teplovi kommentaar, kus ta saanuks toimetuse süüdistustele vastata.

Pressinõukogu