Kaebus nr 73
Pressinõukogu otsus 11.11.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ilmar Kleisi kaebust Postimehes 10. augustil 2004 ilmunud lugejakirja “Habilitatsiooniküsimusest” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ilmar Kleis kaebas Pressinõukogule, et peab 10. augusti lugejakirja solvavaks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Postimehe peatoimetaja ei reageerinud tema kirjale ei telefoni ega ka kirja teel.

Postimees vastas Pressinõukogule, et mõlemad arutelu osapooled said oma seisukohad ajalehes välja öelda ning arutelu jätkamine leheveergudel polnud põhjendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees on järginud ajakirjanduseetika reegleid. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud ajalehes piisavalt sõna oma seisukohti kaitsta.

Pressinõukogu