Kaebus nr 731
Pressinõukogu otsus 15.06.2017 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elva linnapea Eva Kamsi kaebust 15. mail 2017 TV3 eetris olnud saate „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Saade räägib Elva turuplatsi kavandatavatest muudatustest. Saates on räägitud nii muudatuste vastastega kui ka Elva linnapeaga.

Elva linnapea Eva Kams kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus on esitatud tema kohta valefakte- ja –väiteid, mis kahjustavad tema ja linnavalitsuse mainet. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust süüdistustele vastata ning osa tema vastustest ja selgitustest saates ei avaldatud. Kaebaja märkis, et saatis ajakirjanikule infot hoonestusõiguse tingimuste kohta, kuid ka neid ei avaldatud. Kaebaja lisas samuti, et oli valmis ajakirjanikuga suhtlema ja täiendavat infot andma, et lugu saaks tasakaalustatud ja põhjalik.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saates intervjueeriti linnaelanikke ja Elva linnavalitsuse töötajaid, sealhulgas Eva Kamsi, samuti andis saates selgitusi Elva linna arendusjuht. TV3 lisas, et saate monteerimisel arvestati, et kajastatud saaks kõigi osapoolte arvamused, muu hulgas ka Eva Kamsi selgitused. TV3 leiab, et saates ei ole Elva linnapea kohta ebaõigeid väiteid avaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus 15. mai saatega „Kuuuurija“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Elva linnapeale sõna antud formaalselt, sest sisulistele süüdistustele ei saanud ta vastata.

Pressinõukogu