Kaebus nr 74
Pressinõukogu otsus 11.11.2004 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tanel Treima kaebust Eesti Ekspressis 23. septembril 2004 ilmunud artikli “Naisteahistaja jõuab kohtu ette” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Tanel Treima kaebas Pressinõukogule, et artiklis on käsitletud teda kurjategijana, kuigi kohus ei ole otsust veel langetanud. Samuti ei pea kaebaja õigeks artiklis oma täisnime avalikustamist ning artiklile pildi lisamist.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et leht ei võrdsusta naisteahistajat kurjategijaga ning naisteahistajaks nimetamine põhineb Eesti Ekspressis 3. juunil ilmunud artiklil “Naised ahistaja küüsis”. Leht leiab, et ei ole käsitlenud kaebajat kurjategijana, kuid peab enda õiguseks anda avalikkusele infot kohtuprotsesside kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis konflikti sisaldava materjali puhul kohustab kuulama ära kõik
osapooled. 23. septembril avaldatud kirjutises kaebaja kommentaari aga pole. Samuti on leht rikkunud koodeksi punkti 1.4, mis paneb ajakirjandusorganisatsioonile kohustuse kanda hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.

Pressinõukogu