Kaebus nr 743
Pressinõukogu otsus 21.09.2017 | TAUNIV.
Postimehe veeb rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Simon Suviste kaebust Postimehe veebis Elu24-s 17. juulil 2017 ilmunud artikli „Spekulatsioon: kas Helen magab selle nägusa Sky Plusi diskoriga?“ peale ja otsustas, et Postimehe veeb rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et sel ajal kui Kalvi-Kalle kodus traktorit remontis, nautis tema partner Helen muusikafestivali noore Sky Plusi diskori Simon Suvistega.

Simon Suviste kaebas Pressinõukogule, et artiklis pole ühtegi tõestust peale salaja tehtud foto, et ta veetis festivalil Heleniga aega. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis tehakse järeldus nagu ta magaks Heleniga. Samuti ei ole Simon Suviste rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja leiab, et Elu24 on kahjustanud tema mainet sellega, et jätab mulje nagu ta tegeleks teiste inimeste suhete rikkumisega.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist oli ajakirjaniku ebasobiva sõnapruugiga. Toimetus muutis teksti ja vabandas asjaosaliste ees.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikliga tungitud Simon Suviste eraellu ja esitatud spekulatsioone.

Toimetus muutis küll artikli pealkirja, kuid Pressinõukogu juhib toimetuse tähelepanu sellele, et muutmisaega ei ole märgitud.

Pressinõukogu