Kaebus nr 75
Pressinõukogu otsus 09.12.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
MK-Estonija ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Diana Svjatovetsi kaebust MK-Estonijas 28. juulil 2004 avaldatud fotoreportaaži peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Diana Svjatovets kaebas Pressinõukogule, et avaldatud fotoreportaaž on eksitav, fotod on tehtud tema nõusolekuta ning need rikuvad tema eraelu privaatsust.

MK-Estonija vastas Pressinõukogule, et fotod on tehtud avalikul üritusel ja nende tegemist ei varjatud. Fotoreportaaži avaldamise eesmärk oli kajastada lehes päevasündmusi.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonija ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et leht ei ole rikkunud koodeksi punkti 4.11, mis ütleb, et fotod ja fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada.

Samuti ei ole leht rikkunud eetikakoodeksi punkti 4.9, mis lubab inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldada vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu on seisukohal, et avalikul konkursil vabatahtlikult osalenud kaebaja pidanuks arvestama, mis konkursil osalemine endaga kaasa toob.

Pressinõukogu