Kaebus nr 752
Pressinõukogu otsus 26.10.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Heiki Hanso kaebust Saarte Hääles 19. augustil 2017 ilmunud artikli „Heiki Hanso veeõnnetusest: olin süüdi ja sain õppetunni“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib õnnelikult lõppenud paadiõnnetusest Orisaares Illiku laiu läheduses. Artiklis on kirjas, et kaatrijuhil Heiki Hansol tuli päästjaid kaua oodata, sest saarel oli elektrikatkestus ja lisaks takistas päästjate paadi vettelaskmist kaebaja auto.

Heiki Hanso kaebas Pressinõukogule, et artiklis oli mitu faktiviga, mis kahjustasid ta mainet. Kaebaja märkis, et leht parandas veebis küll mõned vead, kuid viidet parandusele artikli päises ei olnud. Samuti ei ilmunud vabandust paberlehes. Kaebaja märkis, et päästeamet saabus kiiresti. Kaebaja lisas, et tema auto ja paaditreiler slippi ei blokeerinud. Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas mitu tema tehtud fotot, kuid ei märkinud teda nende autorina.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artikkel koosneb asjaosaliste antud kommentaaridest ja neis pole põhjust kahelda. Leht märkis, et kaebaja ütles ajakirjanikule ise, et ootas abi mitu tundi. Leht lisas, et päästeameti väitel takistas paadi vettelaskmist kaebaja auto. Toimetus pakkus kaebajale täiendavaks vastulauseks võimalust, kuid Heiki Hanso keeldus sellest.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis sõna saanud kõik osapooled, nende jutt on kooskõlas ja seetõttu pole alust kummagi poole väidetes kahelda.

Fotode autorluse teema on autoriõiguse küsimus ja ei kuulu Pressinõukogu pädevusse.

Pressinõukogu