Kaebus nr 753
Pressinõukogu otsus 26.10.2017 | TAUNIV.
Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raivo Rõngase kaebust Virumaa Teatajas 10. augustil 2017 ilmunud artikli „Pedassaarel asendus avaliku parkla märk üleöö eramaa sildiga“ ja sama päeva juhtkirja „Meri on, aga ligi ei pääse“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel ja juhtkiri räägivad Pedassaares tekkinud olukorrast, kus aastaid avaliku parkla märki kandval maatükil vahetas omanik senise sildi „Eramaa“ vastu.

Raivo Rõngas kaebas Pressinõukogule, et kuigi artiklis ei ole nimetatud tema nime, teavad kõik külaelanikud kellele kinnistu kuulub ning maalapp on foto ja teksti tõttu tuvastatav. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei küsinud tema seisukohta. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on faktivead (näiteks avaliku parkla märgi paigaldamise ja mahavõtmise aeg, konflikt perenaise ja parkijate vahel jt) ning temast jäetakse mulje kui mehest, kes ei täida lubadusi ja takistab inimeste pääsu rannale. Kaebaja ei ole rahul, et leht avaldas tema vastulausest vaid osa.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et süüdistusi maaomaniku kohta artiklis ei olnud. Leht lisas, et ajakirjanik maaomanikuga enne artikli ilmumist ühendust ei saanud, kuid avaldas tema vastulause esimesel võimalusel. Leht märkis, et juhtkirjas oli rõhk pandud sellele, millised õigused ja kohustused eramaa siltidega kaasnevad. Juhtkirja puhul oli tegemist toimetuse seisukohaga ja see lehe väitel maaomanikku ei riivanud.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja rikkus artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis ütleb, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel konflikti ja üks selle osapooltest (kaebaja) tunneb, et temast on jäetud vale mulje. Seetõttu oleks pidanud toimetus ära kuulama kaebaja seisukoha, mis oleks aidanud ära hoida artiklis esinevad väidetavad ebatäpsused.

Pressinõukogu hinnangul leht juhtkirjaga ajakirjanduseetika koodeksit ei rikkunud.

Pressinõukogu