Kaebus nr 756
Pressinõukogu otsus 26.10.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
LõunaLeht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elmer Hõraku kaebust LõunaLehes 31. augustil 2017 ilmunud artikli „Hoiualal omavolitsenud mees seljatas riigi“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Võru lähedal Oksa puhkemaja kinnistuga seotud konfliktist kinnistu eelmise omaniku ja keskkonnakaitsjate vahel.

Elmer Hõrak kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis väidetakse, et tema kommentaare ei saadud, kuna ta viibis arestikambris. Kaebaja märkis, et tegelikkuses ta arestikambris ei olnud.

LõunaLeht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik helistas Elmer Hõrakule, kuid puhkemaja telefonilt öeldi, et mees on arestikambris. Leht lisas, et Elmer Hõrak helistas hiljem nii reporterile kui ka vanemtoimetajatele samalt numbrilt, millelt kinnitati tema arestikambris viibimist. Leht pakkus kaebajale, et nad avaldavad täpsustuse selle kohta, et mees pole arestikambris olnud, kuid kaebaja sellega ei nõustunud. Sellele vaatamata avaldas leht täpsustuse.

Pressinõukogu otsustas, et LõunaLeht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda telefonivestluse käigus Elmer Hõraku telefonist öeldus.

Pressinõukogu