Kaebus nr 76
Pressinõukogu otsus 20.01.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tiina Tiitso kaebust 19. oktoobril 2004 Postimehes ilmunud artikli „Eesti kõrgeim veehind tõi tüli” peale ning otsustas, et ajaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Tiina Tiitso leiab, et artikkel sisaldab kontrollimata fakte, mis kahjustavad tema ja ta firma mainet. Kaebaja kinnitab, et ei ole ebaseaduslikult vee hinda Juurus tõstnud ning et ta ei tee erinevate tarbijate vahel vahet nagu väidab Postimees. Kaebaja märkis, et ta ei kuulunud valimisliitu XXI Sajandi Juuru, vaid kuulub hoopis Pensionäride Erakonda.

Postimees vastas Pressinõukogule, et vee hinda puudutavad faktid põhinevad Juuru vallavolikogu määrusel. Postimees tunnistas, et eksis vaid Tiina Tiitso erakondliku kuuluvusega, hilisemal kontrollimisel selgus, et viga võis tulla kahe nime sarnasusest.

Pressinõukogu möönab, et Postimees on teinud artiklis faktivea valimisliidu nimes, ent ei pea seda sedavõrd oluliseks, et see mõjutaks artikli hoiakuid ja sisu.

Pressinõukogu leidis, et Postimees ei ole vee hinda puudutavates küsimustes eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artiklis avaldatud vee hinda puudutavad faktid on tõendatud ning kaebaja on saanud süüdistuste ümberlükkamiseks sõna.

Pressinõukogu