Kaebus nr 769
Pressinõukogu otsus 30.11.2017 | TAUNIV.
Vooremaa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elina Müürsepa kaebust Vooremaas 14. oktoobril 2017 ilmunud artikli „Koseveskil kogub tuure konflikt kohalike ja puhkekeskuse ostnud ettevõtja vahel“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Koseveski puhkekeskusest ja seal toimuvatest pidudest, mis kohalike rahu häirivad. Samuti on juttu puhkekeskuse omaniku püüdlustest vallalt maad juurde osta.

Elina Müürsepp kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole rahul oma nime avalikustamisega artiklis. Kaebaja lisas, et tema nimi on valesti kirjutatud, samuti on vale kellaaeg ja väide, et üle silla sõidab valdavalt üks perekond. Kaebaja ei ole rahul, et talle kommentaari või vastulauset ei pakutud. Kaebaja leiab, et tema perekonda süüdistatakse alusetult.

Vooremaa vastas Pressinõukogule, et kaebajalt ei õnnestunud kommentaari saada ja seepärast anti sõna vallavanemale. Leht vastas, et ajakirjanik pakkus kaebajale loo ilmumise järel võimaluse kohtumiseks. Leht lisas, et parandas veebis kaebaja nime. Peatoimetaja vabandas kaebaja ees, et nimi oli valesti kirjutatud. Leht märkis, et lugu on ettevõtjast, keda vald on halastamatult solgutanud.

Pressinõukogu otsustas, et Vooremaa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kaebajast tehtud konflikti osapool sellega, et tema nimi on ainsana valla elanikest välja toodud. Seetõttu oleks pidanud kaebajale artiklis ka sõna andma.

Pressinõukogu hinnangul ei ole eksimine kaebaja nimes ja kellaajas kogu loo seisukohast sellise tähtsusega, et seda ajakirjanduseetika koodeksi rikkumiseks pidada.

Pressinõukogu