Kaebus nr 77
Pressinõukogu otsus 20.01.2005 | TAUNIV.
Vesti Nedeli rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas justiitsministeeriumi kaebust Vesti Nedelis 1. oktoobril 2004 ilmunud artikli “Jedem das Seine” ja 8. oktoobril avaldatud vastulause peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Justiitsministeerium kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu ning loob mulje, nagu diskrimineeriks Eesti riik endiseid koonduslaagrite lapsvange ja toetaks nende piinajaid. Kaebaja ei ole rahul ka vastulause avaldamise viisiga, sest selle kõrval ilmus ajakirjaniku halvustav kommentaar.

Pressinõukogu ei tegele artiklite sisu hindamisega ning ajakirjanikel on õigus oma artiklites vabalt väljendada oma arvamust.

Pressinõukogu otsustas, et Vesti Nedeli on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mis kohustab lehte avaldama vastulause ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta.

Pressinõukogu