Kaebus nr 775
Pressinõukogu otsus 14.12.2017 | TAUNIV.
MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ida-Viru Keskhaigla kaebust MK-Estonias 14. novembril 2017 ilmunud artikli „Üheksa-aastase Kohtla-Järve tüdruku võitlus vähiga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib üheksa-aastase Kohtla-Järve tütarlapse haigusest ja vintsutustest erinevates haiglates.

Ida-Viru Keskhaigla kaebas Pressinõukogule, et Ida-Viru haiglat pole olemas ja tegelikkuses viibis patsient Ida-Viru Keskhaigla erinevates osakondades. Kaebaja kinnitusel patsienti nende haiglas ei opereeritud, talle tehti erinevad uuringud, konsulteeriti Tartu Ülikooli Kliinikumi arstidega ja saadeti edasistele uuringutele ja ravile Tartusse. Kaebaja hinnangul solvab haigla arste artiklis olnud väide, et patsienti nende juures asjata opereeriti. Kaebaja ei ole rahul, et haigla kohta esitati tõsiseid süüdistusi, kuid sõna ei antud.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et parandas vea ja vabandas järgmises lehes haigla ees. Samuti parandas leht vea veebis.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht tütarlapse sugulaste väite opereerimise kohta Ida-Viru Keskhaiglast üle kontrollima.

Samuti rikkus MK-Estonia ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel kaebaja aadressil tõsist süüdistust ja seetõttu oleks pidanud Ida-Viru Keskhaiglale sõna andma.

Pressinõukogu tunnustab samas MK-Estoniat vigade parandamise ja vabandamise eest.

Pressinõukogu