Kaebus nr 776
Pressinõukogu otsus 01.02.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Tartu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jozsef Weinrauchi kaebust Tartu Postimehes 1. novembril 2017 ilmunud artikli „Kaspar Koort: põhimõtted ja paljas perse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Pala vallavanem Jozsef Weinrauch nullis võimaluse nimetada uus ühendvald artikli autori arvates sobivama nimega kui praegune Peipsiääre. Autor räägib ka Jozsef Weinrauchi tegudest valdade ühinemise eel ja uues ühendvallas.

Jozsef Weinrauch kaebas Pressinõukogule, et artiklis on teda põhjendamatult halvustatud ja rünnatud. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel ebaõigeid faktiväiteid ja tema mainet kahjustavaid andmeid. Kaebaja ei ole rahul ajakirjaniku järeldusega, et ta mängis oma vastuseisuga nurka nii enda kui ka kogu Pala valla ja seetõttu jäädi ilma ühinemistoetusest ja võimalusest kaasa rääkida olulistes otsustes. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei uurinud temalt, miks Pala vallavolikogu keeldus läbirääkimistest.

Tartu Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist on arvamuslooga, mis väljendab ajakirjaniku isiklikku vaatenurka. Leht märkis, et kaebaja ei ole toimetusega peale artikli ilmumist ühendust võtnud, et oma seisukohta avaldada. Leht lisas, et varem on kaebaja ajakirjanikule keeldunud sama teema kohta kommentaari andmast. Tartu Postimees selgitas, et arvamusloo autor on kõnealuse piirkonna haldusreformi käiguga hästi kursis ja kujundas selle teadmise põhjal ka oma arvamuse. Leht märkis, et see, mida kaebaja nimetab halvustamiseks, on tegelikult hinnanguline kriitika.

Pressinõukogu otsustas, et Tartu Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna tegemist on arvamusartikliga, siis on ajakirjanikul õigus oma hinnanguid kaebaja tegevuse kohta avaldada. Kaebuses ei ole välja toodud ebaõigeid faktiväiteid, vaid on viidatud autori kriitilistele hinnangutele. Antud arvamusloo puhul ei teki ajakirjanikul kohustust võtta kontakti kirjeldatava isikuga.

Pressinõukogu leiab, et kaebaja oleks võinud loo ilmumise järel oma seisukohad toimetusele omapoolse arvamusartiklina avaldamiseks saata.

Pressinõukogu