Kaebus nr 78
Pressinõukogu otsus 09.12.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pedagoogikaülikooli kaebust ajalehes Sirp 22. oktoobril 2004 ilmunud artikli “Stalinism pedagoogikaülikoolis?” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Pedagoogikaülikool kaebas Pressinõukogule, et kirjutise pealkiri on retooriline ja väljendab toimetuse hinnangut. Kaebaja meelest sisaldab artikkel kontrollimata infot, lisaks on puudu süüdistatava osapoole kommentaarid.

Sirp vastas Pressinõukogule, et pealkiri tuleneb artikli sisust ning väljendab küsimust, kas Pedagoogikaülikoolis käsitletakse stalinismi uurimisteemana. Sirp andis süüdistatavale võimaluse vastulauseks järgmises numbris, kuid vaatamata algsele nõustumisele kritiseeritav sellest siiski keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Sirp pakkus kritiseeritavale osapoolele võimalust vastulauseks õigeaegselt, sest intervjuu vorm ei võimaldanud samas numbris kommentaari lisada.

Pressinõukogu