Kaebus nr 780
Pressinõukogu otsus 01.02.2018 | TAUNIV.
Delovõje Vedomosti ja Äripäev rikkusid head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas BLRT Grupi kaebust Delovõje Vedomostis ja Äripäevas 27. septembril 2017 eetris olnud saate „Delovõje ljudi“, 27. septembril ilmunud artikli „Anastassia Kovalenko – tasakaalu valem“, 30. septembril ilmunud artikli „Anastassia Kovalenko võitleb manipuleerijate vastu“ ja 2. oktoobril ilmunud artikli „Anastassia Kovalenko: suuraktsionäridel on palju võimalusi manipuleerimiseks“ peale ning otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Äripäeva raadiosaates räägib Anastassia Kovalenko BLRT väikeaktsionäride muredest. Ta nimetab, et BLRT lõpetas mingil hetkel investeerimise ja kui väikeaktsionärid soovisid dividendide väljamaksmist, siis näidati 2012. aasta majandusaasta aruandes ettevõtte kahjumit. Anastassia Kovalenko ütles raadiosaates, et riigikohus leidis, et selline aruanne on kehtetu. Samad väited on ka artiklites.

BLRT kaebas Pressinõukogule, et Delovõje Vedomosti ja Äripäev avaldasid küsimusi, mille foon oli kaebaja suhtes negatiivne ja mis ei olnud erapooletud. Kaebaja leiab, et BLRT kohta avaldatud kriitiliste faktide tõesust ei kontrollitud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et BLRT sõna ei saanud. Kaebaja märkis, et BLRT majandusaasta aruannetest esitati hagi vaid 2012. aasta aruande kohta ja selle kohta jõustus kohtulahend 2. augustil 2017, kus kohtud leidsid, et aastaaruanne ei kajastanud BLRT majandusseisu valesti.

Delovõje Vedomosti ja Äripäev vastasid Pressinõukogule, et intervjuu mõte oli rääkida Anastassia Kovalenkost kui inimesest ja fookus ei olnud BLRT peal. Delovõje Vedomosti käsitles BLRT aktsionäride vahelist tüli seetõttu, et Anastassia Kovalenko kaitses sel teemal magistritöö. Delovõje Vedomosti edastas Pressinõukogule ka Anastassia Kovalenko selgituse, et tema väited investeeringute ja majandusaasta aruande kohta ei olnud täpsed.

Pressinõukogu otsustas, et Delovõje Vedomosti ja Äripäev rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldasid mõlemad väljaanded BLRT kohta valeinfot. See info oleks tulnud ümber lükata ka Äripäeva enda kanalites, mitte ainult Pressinõukogule saadetud Anastassia Kovalenko kirjas.

Pressinõukogu