Kaebus nr 781
Pressinõukogu otsus 01.02.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Keili Sükijaineni ja All Media Eesti AS kaebust Kanal 2 saates Reporter 23. novembril 2017 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Reporteri saatelõik süüdistab TV3 reporterit Keili Sükijainenit selles, et kuigi tema tõi avalikkuse ette Laura Kõrgemäe kupeldamisskandaali, oli ta ise Iraj Zandiga intiimsuhtes. Reporteris rõhutatakse, et TV3 reporter Keili Sükijainen oleks oma saatelõikudes pidanud välja ütlema oma seotuse temaatikaga.

Keili Sükijainen ja All Media Eesti AS kaebasid Pressinõukogule, et saatelõigus avaldati Keili Sükijaineni kohta ebaõigeid faktiväiteid, mille järgi on ajakirjanik olnud Iraj Zandiga intiimsuhtes, kasutanud tema raha ja saanud temalt kingitusi. Samuti süüdistatakse ajakirjanikku selles, et ta ei ole olnud oma lugu tehes sõltumatu. Kaebajad ei ole rahul, et Keili Sükijainen ei saanud teiste osapooltega võrdselt eetriaega.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et Keili Sükijainen sai saates sõna ja esitada oma nägemuse. Kanal 2 märkis, et Reporteri lugu ei anna hinnangut, kumb pooltest esitab tõeseid faktiväiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud 23. novembril eetris olnud Reporteri saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Mehaaniliselt võrdse eetriaja andmine pole vajalik. Ei uudislugu ega Pressinõukogu saa tuvastada osapoolte esitatud faktiväidete paikapidavust. Kanal 2 Reporteri lugu ei võta telekanalilt TV3 võimalust kupeldamisteema või muude teemade edasiseks käsitlemiseks. Kanal 2 tegevus antud loo eetrisseandmisel ei takista ajakirjandusvabadust Eestis. Kui ajakirjanikud kollegiaalsusest lähtuvalt ei kajastaks teiste meediakanalitega seotud kriitilisi teemasid, kujutaks see endast ajakirjandusvabaduse piiramist.

Pressinõukogu