Kaebus nr 782
Pressinõukogu otsus 01.02.2018 | TAUNIV.
Stolitsa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ivan Makarovi kaebust 6. novembril 2017 Stolitsas ilmunud juhtkirja peale ja otsustas, et Stolitsa rikkus head ajakirjandustava.

Stolitsa juhtkiri teeb kokkuvõtte Eestis ja maailmas toimunud sündmustest. Muuhulgas peatub juhtkiri Ivan Makarovi arvamusel, et eestlaste solvamine on ületanud kõik piirid, sest muulastel on õigus Tallinna volikogu valida.

Ivan Makarov kaebas Pressinõukogule, et juhtkirjas on tema kohta avaldatud pahatahtlik väljamõeldis selle kohta, nagu oleks ta teinud ettepaneku jätta muulased hääleõigusest ilma. Samuti ei ole kaebaja oma sõnul väitnud, et mitte-eestlaste valimisõigus solvab eestlasi.

Stolitsa vastas Pressinõukogule, et juhtkiri sisaldas irooniat. Stolitsa väitel viitab Ivan Makarovi Postimehe artikkel Eesti elanike vastandamisele rahvusliku kuuluvuse järgi.

Pressinõukogu otsustas, et Stolitsa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et Stolitsa oleks pidanud juhtkirja tekstis selgemalt välja tooma, et Ivan Makarovile omistatud ütlused ei ole faktiväited, vaid irooniline tõlgendus Makarovi artiklist, mida Stolitsa lugejad tõenäoliselt lugenud pole.

Pressinõukogu