Kaebus nr 783
Pressinõukogu otsus 25.01.2018 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andrei Sinkevitši kaebust Delfis 15. septembril 2017 ilmunud artikli „Garantiiremont õnnestus tänu lehe sekkumisele“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Mk-Estoniast refereeritud artikkel räägib sellest, et kaebaja lasi teha vannitoa remondi, kuid juba enne aasta möödumist hakkas laest värvi kooruma. Remondi teinud firma esindaja aga ignoreeris Andrei Sinkevitši muret.

Andrei Sinkevitš kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud info on vale, sest tegelikkuses ei olnud garantiiremonti kaebuse esitamise ajaks tehtud. Kaebaja pöördus mitu korda Delfi poole palvega avaldada parandus, kuid Delfi seda ei teinud. Kaebaja taotles ka MK-Estonialt paranduse tegemist ja leht tegigi selle.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kui MK-Estonia pealkirja parandas, tegi seda kohe ka venekeelne Delfi. Kaebaja nõudmist avaldada artikkel täismahus uuesti Delfi mõistlikuks ei pea, sest viga sai parandatud ja õige lugu on lugejatele kättesaadav.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu arvetes oli artikli pealkiri eksitav, sest garantiiremonti ei toimunud.

Pressinõukogu käsutuses oleva info kohaselt parandas Delfi pealkirja alles pärast kaebuse esitamist.

Pressinõukogu juhib Delfi tähelepanu sellele, et artikli pealkirja juures ei ole viidet, et seda on muudetud. Vastavalt veebis vigade parandamise hea tava leppele tuleb lisada aeg, millal artiklit või pealkirja on muudetud.

Pressinõukogu