Kaebus nr 785
Pressinõukogu otsus 01.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Markus Larssoni kaebust Postimehe veebis 1. detsembril 2017 ilmunud artikli „Tiina Park: kuidas minust sai seksuaalne ahistaja“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Tiina Pargi arvamuslugu räägib väidatavast vahejuhtumist Ameerika Hääle toimetuses, kus ta suvepluus tõi kaasa seksuaalse ahistamise süüdistuse.

Markus Larsson kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas väljamõeldist. Kaebaja ei ole rahul, et tema seisukohta ei avaldatud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et toimetusel ei olnud põhjust autori väiteid kahtluse alla seada. Kui Markus Larssoni etteheide toimetusse jõudis, asus toimetus otsima lahendust ja avaldas õienduse nii internetis kui ka järgmises Arteris.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud Markus Larssoni suhtes süüdistusi ja seetõttu ei olnud otsest põhjust talle eraldi sõna anda.

Pressinõukogu leiab, et Postimees käitus korrektselt, kui asus kohe pärast Markus Larssoni pöördumist lahendust otsima ja avaldas õienduse, mille teksti oli eelnevalt kaebajaga kokku leppinud.

Pressinõukogu