Kaebus nr 786
Pressinõukogu otsus 01.03.2018 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marta Tuule kaebust TV3 eetris 4. detsembril 2017 olnud saate „Kuuuurija“ peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saates räägib ajakirjanik tema kohta väidetavalt andmeid otsivatest ja teda väidetavalt ähvardavatest isikutest. Muuhulgas toob ta välja ka Eesti Päevalehes ilmunud Marta Tuule artikli.

Marta Tuul kaebas Pressinõukogule, et loos ei selgitatud, kuidas tema artikkel oli seotud saatejuhile saadetud väidetavate ähvarduste või väidetavate ebaseaduslike päringutega. Kaebaja lisas, et artiklis kasutati ainult avalikes registrites olevaid andmeid. Kaebaja ei ole rahul, et „Kuuuurijas“ nimetati tema artiklit eksitavaks. Kaebaja leiab, et saates ei olnud artikli tõlgendus tasakaalukas ja objektiive. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saates käsitleti erinevaid rünnakuid, mis on „Kuuuurija“ saatejuhi suunas tehtud. TV3 selgitas, et saates ei väidetud, et Marta Tuule artikkel sisaldab valeväiteid, vaid öeldi, et artikkel on selle sisu lugemata eksitav. TV3 leiab, et ei esitanud Marta Tuule või Eesti Päevalehe kohta tõsiseid süüdistusi, mis oleksid eeldanud Marta Tuule vastulauset.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 saade „Kuuuurija“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul esitati Marta Tuule artikli kohta ebatäpset infot ja pandi artikkel väidetavate rünnakute ja ähvardustega samasse nimekirja, mistõttu oleks pidanud sõna andma ka Marta Tuulele.

Pressinõukogu