Kaebus nr 787
Pressinõukogu otsus 01.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Selena Jürgensoni kaebust 6. detsembril Õhtulehes ilmunud artikli „Puuküürnikuga kimpus üürileandja: „See oli algusest peale üks labane petuskeem!“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kinnisvaraettevõtjast, kes üüris oma maja välja, kuid ei saanud hiljem üürnikult ei üüriraha ega ka maja tagasi.

Selena Jürgenson kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on sildistav ja eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et teda on süüdistatud petmises ja nimetatud „kriminaaliks“. Kaebaja märgib, et tal ei ole kriminaalset minevikku ega kehtivat karistust ja ta ei ole kedagi petnud ega kelmitanud. Kaebaja märgib, et artikkel sisaldab eksitavat infot.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et pealkirjas ei ole kasutatud ühtegi reporteri enda väidet, kõik laused on loos esinenud allikate öeldud ja tõestatavad. Maja üürinud mehe väited petuskeemist ja kriminaalse taustaga üürnikest põhinevad avalikest allikatest leitud faktidel. Õhtuleht märkis, et osapooled on saanud sõna ja toimetus on väiteid kontrollinud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest see võtab loo sisu kokku, tsiteerides muu hulgas ajakirjanikule öeldut. Pressinõukogu leiab, et ka osapooled on saanud sõna.

Pressinõukogu